Sikker bruk av AutoBelay

NYE TRUBLUE iQ AUTO BELAY:

M: 7,5 meter 

L: 12,5 meter

XL: 20 meter

Speedklatring:

12,5m & 16m

Sikrer 10 til 140 kg!

TRUBLUE ™ Auto Belay sikrer klatreren automatisk

TRUBLUE er konstruert for å redusere risiko og forbedre effektiviteten ved klatring, spare kostnader og samtidig øke attraktiviteten til klatring som underholdning, sport og et treningsalternativ.

Se denne produktsiden for utvalg og Kontakt oss for bestilling!

Det er svært viktig at TRUBLUE AutoBelay benyttes på riktig måte og kun av personell som har fått riktig opplæring. Under følger råd og veiledning for sikker bruk:

Drift/vedlikehold

Autobelay er et sikringssystem som teknisk sett er meget trygt, men som har viktige punkter å merke seg når det gjelder drift/vedlikehold og sikkerhet.

Selve systemet bør monteres av leverandør, i samråd med veggeier/-drifter. Systemene skal til årlig kontroll/resertifisering. For TruBlue tilbys dette av importør, for Perfect Descent eller andre merker – kontakt produsent for info.

I tillegg til årlig kontroll skal systemene kontrolleres regelmessig av veggeier/-drifter. Dette innebærer jevnlig oppsyn med monteringen og brukskontroll av stropp, innfesting (karabiner) og trommelfunksjon. For aktive anlegg kan dette medføre daglig kontroll, for andre ukentlig. Uansett må dette implementeres i anleggets HMS-rutiner. Detaljer om hvordan jevnlig kontroll skal utføres skal foreligge fra leverandør.

Bruk

I tillegg til selve monteringen må også bruken av systemene gjøres trygt. Dette spiller inn på informasjon/merking, opplæring og rutesetting.

Informasjon/merking:

Det skal ved alle systemer informeres om at bruk fordrer konkret opplæring. Det skal vises til hvor/hvordan en kan få opplæringen. Videre skal det informeres om at en må huske å klippe seg inn og at det er spesifikke ruter en skal klatre på.

Informasjonen kan trykkes på sperreseil og/eller på plakat på veggen ved autobelayen (se bildeeksempler under).

NB! De fleste sperreseil som leveres med systemene er erfaringsmessig altfor små. Det er flere episoder hvor de ikke “varsler” brukeren nok, slik at innkobling glemmes. Det er også hendelser hvor folk startet å klatre ved siden av sperreseilet (!). Størrelsen på sperreseil anbefales til å være minimum 130×100 cm, og i farge rødt eller gult.

Når en klatrer er i veggen på autobelay skal fallsonen på gulvet være merket slik at andre ikke oppholder seg under. En måte å gjøre dette på er at sperreseilet legges ned på bakken ved bruk, og har merking om faresone på siden som vises opp. Om ikke sperreseil benyttes, må gulvet merkes på annen måte.

I tillegg til øvrig nevnt merking, kan Norsk Klatre Formund sin Autobelayplakat benyttes for informasjon. Denne kan bestilles her.

Opplæring:

Ved bruk av autobelay skal brukeren som minimum ha opplæring i hvordan en sele monteres korrekt, hvordan karabineren monteres i selen, hvordan en utfører funksjonstest av autobelayen og hvordan en skal/ikke skal klatre på en autobelay. Opplæringen skal gis av en instruktør – å vise en video er ikke godkjent.

Det anbefales at alle som skal benytte autobelay har Topptaukort eller Brattkort.

Rutesetting:

Ruter som skal klatres på autobelay skal settes etter følgende prinsipper:

  • Alle start-tak (også fottak) bør være under sperring (sperreseil, tilsv.).
  • Ingen ruter skal ende over nederste del av trommel.
  • Ingen ruter skal medføre at stropp får mer enn 10° vinkel ut i fra stroppens loddlinje. Dette for å unngå pendel ved fall/nedfiring og unødig slitasje på stropp.  Eks: stroppen skal ikke kunne flyttes mer enn 1,5 m til hver side ved gulvnivå på en 14-meters vegg. Med andre ord må ruten settes innenfor en høy trekant opp mot trommelen (se illustrasjon under).

Andre momenter:

Ved organisert aktivitet som benytter autobelay, hvor deltakerne ikke har tilstrekkelig opplæring eller er mindreårige, skal den ansvarlige/instruktøren minimum inneha sertifiseringen klatreleder inne. Instruktøren skal ha kontroll på all innkobling.

Omtale/artikler om autobelay:

Autobetray (Sikre sider/Magasinet klatring 2018)

Når hjernen er alene (Sikre sider/Magasinet klatring 2017)

 

Stort sperreseil med tydelig informasjon.
Fallsone merket på bakside av sperreseil
Ruter for autobelay må settes slik at klatrer ikke beveger stroppen mer enn 10 grader til hver side

Kilde: Hentet fra Norsk Klatreforbund AutoBelay Infoside.

Kontakt oss for tilbud på AutoBelay!

Kontakt oss for mer informasjon:

post@butikksentrum.no

www.trublue.no

Slide