INFORMASJON

ARTIKLER

Benzen / Benzol

 • Norske forskere slår alarm:
  • Oljearbeidere har utviklet kreft selv om benzen-nivåene de ble utsatt for er lavere enn det myndighetene regner som forsvarlig
  • For arbeidere på land er tillatte grenseverdi for benzen satt til 1 ppm (parts per million). Grenseverdien for offshorearbeidere er satt til 0,6 ppm fordi de går lengre skift.Sammenhengen var tydeligst for kreftformene multippelt myelom og akutt myelogen leukemi, og antydningsvis til stede for kronisk lymfatisk leukemi.
 • Luftkvalitetskriterier for benzen.
  • “Vi ser en sammenheng mellom benzeneksponering og flere kreftformer som vi tidligere ikke har regnet med. Resultatene tyder på at kreftrisikoen øker i takt med økende benzeneksponering – selv ved benzennivåer som ligger lavere enn dagens tillatte konsentrasjoner, sier Stenehjem.”

FORSKNING

-

VIDEOER

Molecular engineering

 Paula Hammond · Medical researcher and educator

Paula Hammond, head of MIT’s Department of Chemical Engineering, is developing new technologies to kill cancer cells.

 • Molecular superweapon – The key

Celler og sukker

Carolyn Bertozzi · Chemical biologist

Professor Carolyn Bertozzi is a chemical biologist who invents technologies and medicines based on disease-causing sugar molecules.

 • Immune stimulating drugs

War against cancer

Adam de la Zerda · Biologist, electrical engineer

Adam de la Zerda develops new medical imaging technologies to detect and destroy cancer. TEDxStanford – April 2016 at TEDxStanford.

 • Gold showing leftover tumors

Pancreatic cancer

Laura Indolfi · Biomedical entrepreneur

Laura Indolfi is revolutionizing cancer treatment with new technologies including implantable devices for delivering drugs locally to the site of a tumor.

 • 12x more powerfull

HEMOKROMATOSE

Informasjon

Hemokromatose er en tilstand som kjennetegnes ved økt mengde jern i kroppen på grunn av unormalt høyt opptak.

 I tillegg til opphopning i kroppens blodceller, spesielt makrofager, hoper jernet seg opp i kroppens indre organer. Opphopningen skjer først og fremst i lever, bukspyttkjertel, ledd, hjerte.

Dette er den vanligste arvelige sykdommen i Norge. 0,7% av befolkningen har defekte gener som kan medføre en forstyrrelse i jernomsetningen i kroppen. 

Mer informasjon

Kilder:  Kilde 1    Kilde 2    Kilde 3    

Videoer

Symptomer

Symptomer

 • Smerter i ledd; fingre, knær, ankler
 • Forstørret milt
 • Unormal hundfarge (bronse, rødlig, grålig)
 • Manglende daglig energi
 • Unormale magesmerter
 • Uklar, tåkete hukommelse
 • Hjertebank

Behandling

Bloddonasjon; hyppig i begynnelsen for å få ned jernnivået, videre 3-4 ganger i året.

Blodverdier

 • Normalnivå: 50-150ng/mL
 • Ideelt behandling før nivåer når:  1,000ng/mL
 • Verdiene synker ca 30ng/mL ved hver bloddonasjon. dvs 200-300mg.

Flere videoer